Vigtig info

Afdelingsbestyrelsen

Formand

Karin Larsen

Bestyrelsesmedlem

Hans Bjarke Andersen

Bestyrelsesmedlem

Nicklas W. Jensen

Bestyrelsesmedlem

Erik Bent Hansen

Bestyrelsesmedlem

Gitte Isgaard

Suppleant

Benny Hansen

Suppleant

Mai Britt Lindemann

Afdelingsbestyrelsen har åbent for beboerhenvendelser hver den første mandag i måneden mellem kl. 18-19 i Brunevang 70.

Ring til Dansk Ejendomsvagt ved akut skade

Dansk Ejendomsvagt sidder klar ved vagttelefonen døgnet rundt, året rundt, hvis din bolig rammes af akutte problemer som f.eks.:

  • brand
  • indbrud
  • oversvømmelse
  • frostskade
  • vandskade
  • hærværk
  • strømsvigt
  • kloakskade
  • brandalarm der hyler osv.

Fælleshuset

Fælleshuset kan bruges til beboeraktiviteter og beboerarrangementer samt private arrangementer.
Du kan læse mere om regler, priser, tider, faciliteter og mere i vedhæftede pdf.

Vaskeriet

Ejendommen har et fællesvaskeri, som er placeret i gavlen, ved nr. 39.

Fold emnerne ud nedenfor for at læse mere.

Der udleveres et vaskekort ved indflytning. Bliver dit vaskekort væk, skal du hurtigst muligt meddele det til ejendomskontoret, så misbrug undgås.

Du skal bruge vaskekortet for at komme ind i vaskeriet. Du skal vende kortet, så chippen på kortet vender opad og ind imod kortlæseren. Kortet skal sættes ca. halvt ind i kortlæseren ved døren til vaskeriet. Når kortet er godkendt, kan du åbne døren.

Inde i vaskeriet sidder der en kortlæser på hver maskine, og før du kan starte maskinen, skal du sætte kortet i kortlæseren. Når maskinen er startet, kan du fjerne kortet.

Forbruget i vaskeriet bliver opkrævet sammen med huslejen med to måneders forsinkelse. F.eks. bliver vask i maj måned opkrævet sammen med huslejen for juli.

Du kan aflæse priserne på maskinerne på den lille skærm, som sidder på hver maskine. Du skal blot sætte kortet i maskinen, og så vises prisen.

Bemærk, at der er forskellige priser på vaskeprogrammerne, så du skal indstille programvælgeren, før du kan se den rigtige pris. 

Inden du forlader vaskeriet, kan du få udskrevet en kvittering over dit forbrug.

Printeren sidder på standeren lige inden for i vaskeriet. Når du trykker kortet helt ind i læseren, udskrives kvitteringen.

Vaskemaskinerne har automatisk tilsætning af svanemærket sæbe og skyllemiddel.

Ved at betjene den lille skærm på vaskemaskinerne, kan du vælge mellem sæbe til kulørt vask og sæbe til hvid vask.

Hvis du vil ændre den indstilling af sæbe, som maskinen selv foreslår, skal du bare berøre felterne på den lille skærm, så skifter indstillingerne. Felter med et X over er fravalgt. Men du skal være opmærksom på, at maskinerne vasker med blødt vand.

Det er ikke tilladt, at medbringe eget vaskepulver og skyllemiddel.

Vaskeriet er åbent mandag til lørdag fra kl. 7.00 til kl. 21.00. Om søndagen åbner vaskeriet først kl. 9.00.

Bemærk, at der ikke kan startes en vask, som ikke kan nå at vaske færdig, inden vaskeriet lukker.

Du kan reservere vaskemaskinerne nr. 5-12 ved at betjene den store skærm, som sidder på standeren lige indenfor i vaskeriet. (Du kan også reservere via internettet – læs mere under næste punkt). Tiderne for vasketurene fremgår af skærmen.

De nævnte vaskemaskiner kan reserveres hver for sig, og du har mulighed for at reservere op til fire maskiner ad gangen.  Du kan f.eks. reservere maskinerne nr. 5, 6, 10 & 11 til den samme dag på det samme tidspunkt, eller du kan vælge, at reservere to maskiner i morgen og to maskiner til om en uge, altså maks. fire maskiner i alt.

De reserverede vaskemaskiner bliver låst til dit vaskekort, så ingen andre kan starte dine reserverede maskiner. Når du skal vaske på de reserverede maskiner, skal du starte dem senest 15 min. inde i din reservation, ellers bliver maskinerne frigivet til brug for andre.

Udover, at en reserveret maskine bliver holdt til dig i 15 min., virker reservationen også på den måde, at ingen kan starte en vask, som ikke kan nå at blive færdig, før din vasketur begynder. Du kan med andre ord altid være sikker på, at en reserveret maskine er ledig til tiden.

Du kan altid trække en kvittering, som viser, hvilke reservationer du har lavet. 

Åbn en internetbrowser. I din browsers adressefelt skriver du: 93.161.176.42.
Derefter skriver du dit Bruger-ID og password og kan ved at trykke på ”Reserver tid” reserve den tid på de frie vasketider, du ønsker.

Bruger-ID og password for dit lejemål fremgår, når du trækker en kvittering i vaskeriet.

Kort over Brunevang

Parkering

BRUNEVANG POSTFUNKTIONÆRERNES
ANDELS-BOLIGFORENING
21. September 2020

Kære beboer i Brunevang

I har tidligere fået omdelt en skrivelse, der omhandlede kommende parkeringsregler i Brunevang. Dette
skal I se bort fra. Nedenstående forklarer hvorfor.
 
Igennem en årrække har der på jeres afdelingsmøder været berettet om planerne med at få et
parkeringsfirma tilknyttet afdelingen for at sikre, at det kun er beboerne og deres gæster, der kan parkere
på afdelingens arealer. På afdelingsmøderne i 2017 og 2018 blev der orienteret om, at det var
DinParkering, man var i dialog med.

Det stod dog uklart, hvad der rent faktisk var besluttet på afdelingsmøderne vedr. parkeringsløsningen.
Efter en længere dialog mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen i FA09, foranlediget af
afdelingsbestyrelsen, samt en grundig gennemgang af afdelingsmødereferater fra de seneste 5 år, er vi
blevet klogere.

På afdelingsmøderne er der ikke blevet stillet et reelt forslag, og stemt om, hvorvidt der skulle tilknyttes

et parkeringsfirma til Brunevang.
 
Den langvarige dialog gennem alle årene om parkeringsløsningen har betydet, at der er opstået en idé om,
at planerne var blevet besluttet på et afdelingsmøde. Dette er ikke korrekt og den eventuelle medvirkende
forvirring skal FA09 naturligvis beklage. Vi er glade for at få sagen opklaret, for de beboerdemokratiske
regler skal naturligvis efterleves, hvilket også er kendetegnet for arbejdet i jeres afdelingsbestyrelse.
I det omdelte materiale fra parkeringsfirmaet, står der beskrevet, at det er afdelingsbestyrelsen, der har
indgået en aftale med parkeringsfirmaet. Dette er en misforståelse fra parkeringsfirmaets side, da
kontraktindgåelse udelukkende er et forhold mellem administrationen FA09 og den enkelte leverandør,
hvilket også er tilfældet her. Så det er ikke afdelingsbestyrelsen, som har indgået kontrakten med
parkeringsfirmaet.

Kontrakten med parkeringsfirmaet annulleres, og det har ingen økonomiske konsekvenser for Brunevang.
Vi beklager forvirringen men håber, at der nu er basis for, at forslaget om en parkeringsløsning eventuelt
kommer til behandling på jeres næste afdelingsmøde, så snart covid-19 gør det forsvarligt at afholde dette.
Beslutningen ligger endegyldigt hos jer beboere.
 
Med venlig hilsen / Administrationen i FA09